DOKUMEN STANDARD PRESTASI TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI TINGKATAN 1

 
PrintPDF
   
Bahasa Melayu KLIK DI SINI
   
Bahasa Inggeris* KLIK DI SINI
   
Bahasa Cina KLIK DI SINI
   
Bahasa Tamil KLIK DI SINI
   
Bahasa Arab KLIK DI SINI
   
Bahasa Iban KLIK DI SINI
   
Bahasa Kadazandusun KLIK DI SINI
   
Matematik KLIK DI SINI
   
Sains* KLIK DI SINI
   
Pendidikan Seni Visual KLIK DI SINI
   
Pendidikan Muzik KLIK DI SINI
   
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KLIK DI SINI
   
Pendidikan Islam KLIK DI SINI
   
Pendidikan Moral KLIK DI SINI
   
Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan KLIK DI SINI
   
Sejarah KLIK DI SINI
   
Geografi KLIK DI SINI
   
Kemahiran Hidup Bersepadu  
          - 76: Kemahiran Teknikal KLIK DI SINI
          - 77: Ekonomi Rumah Tangga KLIK DI SINI
          - 78: Pertanian KLIK DI SINI
          - 79: Perdagangan Dan Keusahawanan KLIK DI SINI